17.06.2010

DK05: Açık Yönetişim


[V]ote-auction – Bringing democracy and capitalism closer together – UBERMORGEN.COM, 2000-2006

DK05: Açık Yönetişim / Open Governance

Scroll down for English

22 Haziran 2010 Salı, 19:00-21:00
Garanti Galeri – Platform Garanti

İstiklal Caddesi 115, Beyoğlu İstanbul

Katılımcılar:
Fırat Genç (Helsinki Yurttaşlar Derneği)
Sebastian Lütgert
Özgür Uçkan

Bilgi toplama ve dağıtma altyapıları bireylerin mahremiyetini delerken yönetimlerin veya “sistemlerin” mahremiyetine dokunmuyor. Bir yönetim kendi kendine şeffaflaşabilir mi? Şu anda şeffaflaşması için neler yapılıyor, gelecek için neler yapılabilir?

Fırat Genç Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü-Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nde doktora öğrencisidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programından Hareketi ‘Yapmak’: Karşıt-Küreselleşme Hareketinin Özgün Mekânları Olarak Sosyal Forumlar Üzerine Bir Çalışma adlı teziyle 2006 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Halen neoliberal kentleşme pratiklerinde devlet-sermaye ilişkisini irdelediği doktora tezi üzerinde çalışmakta. Gündelik hayatta milliyetçi pratikler üzerine Ferhat Kentel ve Meltem Ahıska ile birlikte yürüttüğü saha çalışması 2007 yılında ‘Milletin Bölünmez Bütünlüğü’: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler ismiyle kitaplaştırıldı. Giambattista Vico’da kadın, erkek ve aile kavramları üzerine Brunilda Pali ile birlikte kaleme aldığı iki makale Levent Yılmaz’ın derlediği 2008 tarihli Giambattista Vico ve Yeni Bilim’in Temel Kavramları adlı kitapta yer aldı.

Sebastian Lütgert Berlin ve Bombay’da yaşıyor. Yazar, programcı, ve sanatçı olarak çalışıyor. DaimlerChrysler (1999), Bootlab (2000-), Pirate Cinema (2004-), Amerikanische Botschaft (2005), Wiederaufbau für Kreditanstalt (2007) ve 0×2620 (2010-) eş-kurucusudur.

Özgür Uçkan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, yaratıcı endüstriler, enformasyon tasarımı ve yönetimi, iletişim tasarımı, tasarım yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde, Yeditepe Üniversitesinde bilgi ve inovasyon stratejileri konusunda lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi bilgi ekonomisi danışmanıdır. Türkiye Bilişim Vakfı bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları danışmanıdır. Dünya Bankası Enstitüsü’ne bağlı olarak Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü konusunda raportörlük yapmaktadır. İstanbul Ticaret Odası Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi bünyesinde kurulan Bilişim İhtisas Komitesi üyesidir. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra, çeşitli kurum, kuruluş ve firmalara yönelik düzenli veya proje temelli olarak bilgi ekonomisi, iletişim stratejisi ve iş geliştirme danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Finans Ensitüsü’nde kurumsal eğitim hizmeti vermektedir. Ekonomi, sosyal ve kamusal alan, politika, kültür, elektronik iletişim ve kurumsal iletişim konularında araştırma, raporlama ve organizasyon çalışmaları yapmaktadır. Çeşitli dergilerde ve internet yayınlarında politika, insan bilimleri, medya, enformatik, kent planlaması, ekonomi, internet ve hukuk, kültür ve sanat konularında düzenli olarak makaleler yayınlamakta, çeviriler yapmakta ve kitap, rapor vb. yayınlarda bulunmaktadır. Nisan 2003’de Literatür Yayınları’ndan “E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye” adlı kitabı yayınlanmıştır. Haftalık bilgi teknolojileri dergisi “Bthaber”de köşe yazarıdır.

Düğümküme Toplantıları, odağında sanat, çevresinde sivil toplum ve teknoloji olan yeni bir tartışma dizisidir. Güncel sanat ile hayatımıza yeni gerçeklikler getiren güncel teknolojileri ve ilgili sivil toplum konularını karşı karşıya getirmeyi amaçlar.

http://dugumkume.org/dk05

Önceki toplantılar:

DK04: Gerçekliğin Sürümleri, 18 Mayıs
Banu Cennetoğlu, Lola Schulmann (Migreurop), Cemil Türün (Yoğurt Teknolojileri)
http://dugumkume.org/dk04

DK03: Dağıtık Kimlik, 20 Nisan
.-_-., Tunç Topçuoğlu, Serkan Zihli
http://dugumkume.org/dk03

DK02: Melez Kamusal Mekan, 6 Nisan
Can Altay, Akın İdil (Valensas Tekonoloji Hizmetleri), Mücteba Kılıç (Genç Siviller)
http://dugumkume.org/dk02

DK01: Dağıtık İş, 3 Mart
Karen Verschooren (Z33 Sanat Merkezi), Emel Kurma (Helsinki Yurttaşlar Derneği), Hasan Yalçınkaya (Pilli)
http://dugumkume.org/dk01
http://dugumkume.org/dk01-video

Bu yazının geri kalanını okuyun »