14.04.2010

Postkapital Arşiv 1989-2001, Daniel Garcia Andujar


Postkapital Arşiv 1989-2001, Daniel Garcia Andujar @ OPAL

Açılış 21 Nisan Çarşamba 19:00-22:00

OPAL Çağdaş Sanat Mekanı
Ayvansaray Caddesi, No:33
Balat 34087 Istanbul

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin önemi, ilk olarak 1989 yılında Cenevre Araştırma Enstitüsü (CERN) tarafından saptanmıştır. Bu nedenle “Postkapital”, yenik kapitalizmin ütopyalarından çok, “network”leşmiş enformasyon çağının hem üretip hem de dayattığı, ve yaşamın her alanını etkileyen karışıklıklar üzerinde durmaktadır.

21.02.2007

Upgrade! İstanbul: Mekanın Sayısal Olarak Yeniden İnşaası

Bu perşembe Murat Germen’le beraber Upgrade! Ä°stanbul dahilinde birer sunuş yapıcaz ve “mekanın sayısal olarak yeniden inşaası” konusu etrafında dönecek tartışma.

22 Şubat Persembe (bugün) 18:00
Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü, Z-08.

Toplantının konusu hakkında detaylı bilgi şöyle:

Mekan daha çok fiziksel bir oluşum olarak gelir karşımıza / aklımıza, ama son zamanlarda etkileşimli medya ve bilgisayar ortamındaki sanal oluşumlarla mekanın gayrı-fiziki bir şekilde varolabileceğini / algılanabileceğini / kullanılabileceğini de biliyor, görüyoruz. Mekan kavramına yeni bir tanımlama getiren bu tarz oluşumlara “bilgi mekanıâ€? (informational space) veya “bilişsel mekanâ€? (cognitive space) diyebiliriz. Burada bir “mekanın yeniden inşasıâ€? (reconstruction of space) süreci devreye girmektedir. Burak Arıkan bilgisayar ağları aracılığı ile paylaşım, bağlantısallık (connectivity) ve bütünlük (collectivity) üzerinden yaşamakta olduğumuz mekanı yeniden tanımlamaya yönelik işler yaparken; Murat Germen benzer bir çabayı dijital ortamdaki fotograf ve Sabancı Üniversitesi’ndeki eğitmen arkadaşları ile yürüttüğü bilişimsel tasarım (computational design) çalışmaları ile göstermektedir.

upgrade_germen.jpg

Murat Germen’in fotoğrafı.

upgrade_arikan.jpg

“Real Time Rome – Connectivity” – Burak Arikan

Upgrade! Istanbul is yeni medya sanatçılarının, akademisyenlerin, kuratörlerin, ve dijital kültürün diğer aktörlerinin katıldığı aylık bir toplantı. Upgrade! Istanbul Nomad ve Santral Istanbul tarafından organize ediliyor.