28.02.2010

Sivil Toplum Ağları


Sivil toplum kuruluşlarının (STK) nasıl çalıştığını bir diyagram olarak çizdiğimizde genelde çok merkezli bir ağ yapısı görürüz. Sivil toplum alanında çalışanlar aynı kuruma dahil olmadan ya da aynı yerde bulunmadan ama birbirleriyle ilişki içinde çalışarak bütünsel işler çıkarabiliyorlar. Bu ilişkiler beraber kampanya yapma, savunuculuk (“advocacy”), raporlama, lobi yapma, gösteri yapma, hukuksal danışmanlık, kapasite geliştirme, fonlama gibi etkinliklerden oluşuyor. Hiyerarşik bir toplum düzeni içinde hak savunuculuğu böyle ağ yapısında bir örgütlenme ile mümkün olabiliyor.

Bir yıldır farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ağ haritalama atölyeleri yapıyoruz. Atölyelerde çıkan diyagramları yüksek çözünürlüklü taramalar, fotoğraflar, video anlatımlar, ve bilgisayar kodu / verisi olarak arşivliyoruz. Bu çalışmalardan çıkan işlerden 3 tanesine burada sivil toplum ağlarına örnek olarak bakabiliriz.

İnsan hakları sivil toplum örgütlenmesi, Türkiye ve Fransa vakaları

Fransa’dan ve Türkiye’den insan hakları örgütlerinin doğrudan ve dolaylı ilişkileri. Diyagramı çıkaranlar özellikle Fransa’da Migreurop etrafında ve Türkiye’de İnsan Hakları Ortak Platformu, Amnesty, Helsinki Yurttaşlar Derneği etrafında oluşan ağlara ve aralarındaki katmanlı ilişkilere baktılar. Farklı STKlar arasında raporlamadan beraber gösteri yapmaya kadar türlü ilişkiler var, bazen aynı yerden fon alırken, bazen birbirilerine kapasite geliştirme servisi verebiliyorlar. Atölyede çektiğimiz bu video anlatım daha detaylı bilgi veriyor, ayrıca diyagramın kendisini büyük görebilirsiniz.

Aşağıdaki diyagramı büyük görmek için üzerine tıklayın.

Kadın hakları sivil toplum örgütlenmesi, Türkiye

Kadın hakları alanında oluşan ağlar. STKlar, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, belediyeler, bağımsız medya, ve çevre örgütler arasındaki ilişkiler politik, teknik, finansal, servis verme, ve lobi yapma işbirliği olarak tanımlanıyor. Renklerle katmanlara ayrılmış bu diyagramın (büyük gör) atölyede çekilen video anlatımı daha detaylı bilgi veriyor.

Diyagramı büyük görmek için üzerine tıklayın.

Nükleer Karşıtı Hareket Ağı, Türkiye

Türkiye’de nükleer karşıtı hareketin karşılıklı aktöerleri. Ciner Holding’den, danışman Hayrettin Kılıç’a, Anayasaya Mahkemesi’nden Greenpeace’e, İstanbul Barosu’ndan Kürsel Eylem Grubuna aktörlerin birbirleriyle sahada, protokolde, prensipte karşılaşmaları. Ağ içinde ağ, kurum kural tanımaz ilişkiler.

Diyagramları büyük görmek için üzerlerine tıklayın.Etiketler

, , , , , , ,

Geri beslemeler (Trackback)

Trackback Adresi
  1. Düğümküme » Cura Bodrum Atölyesi İçin Çağrı

1 Yorum

  1. Sivil Tooplum

    http://www.siviltoplumhaber.com/ Güncel Sivil Toplum Haberleri..

Yorum Yaz