02.02.2009

Kayıtdışı Atölye: Ağlı Bilgi Görselleştirmesi

YTÜ’de bugün başlayan Kayıtdışı tasarım etkinliklerinde 2 günlük ağlı bilgi görselleştirme atölyesi yapıyoruz. Atölye 5-6 Şubat Perşembe-Cuma tam gün (sabah ve öğleden sonra). 7 Şubat cumartesi atölye boyunca yapılan işlerin sunuşu, ayrıntılar burada:
http://www.kayitdisi.org/?page_id=344

Atölye Yürütücüsü:
Burak Arıkan

Atölye/Süreç/Ürün Açılımları:
(Atölyenin hedefleri yöntemleri gibi genel işleyişle ilgili bilgi, süreç sonunda çıkabilecek ürünlere dair öngörü vb.)
Bu çalışma karmaşık ağ modelleme, görselleştirme, ve anlamaya odaklanmaktadır. Gündelik hayattan politikaya, iletişimden ulaşıma, sanattan ekonomiye kadar sayısız alanda ağlı yapılarla karşılaşıyoruz. Bu karmaşayı gözlemleyip görselleştirmek daha önce farkında olamadığımız yeni bilgiler keşfetmemizi sağlıyor. 2 gün boyunca 4 bölüm olarak yapılacak çalışmada ağlı sistem görselleştirme, ağ modelleme, ilişkisel analiz, ve çıkarım yapma çalışılacak. Katılımcılar el çizimi basit diyagramlardan başlayarak adım adım karmaşık ağlı sistemler kuracaklar. Ağ topolojisi, merkeziyet, kümeleşme, ve bilgi tasarımı konularına vurgu yapılacak. Öğrenme en çok ağ diyagramları çizerek ve karşılaştırma yaparak sağlanacak. Yazılımlı alıştırmalar için şablon program ve veriler için kaynaklar sağlanacak. Odağı dağıtmamak için programatik veri toplamaya girilmiycek. Bazı veriler elle girilecek, bazıları hazır verilecek.

Kullanılacak Araç-Gereçler
* A3 Kağıt
* Renkli kalem
* Bilgisayar
* Internet
* Java / Processing Programlama dili ve ortamı

Katılımcılardan beklenen:
* Laptop’larını geitrmeleri.

Katılımcılarda aranan önceden edinilmiş beceriler:
Katılımcılardan temel bilgisayar bilgisi ve en az giriş seviyesinde programlama becerisi beklenmektedir.

Program:
5 Şubat Perşembe (tam gün)
6 Şubat Cuma (tam gün)
7 Şubat Cumartesi (sunum)

İlgili atölyeler ve dersler:

* Yukarıdaki görsel ARB (2006) serisinin ikinci versiyonundan bir görüntü (büyük görmek için üzerine tıkla).

Etiketler

, ,

Yorum Yaz