17.06.2010

DK05: Açık Yönetişim


[V]ote-auction – Bringing democracy and capitalism closer together – UBERMORGEN.COM, 2000-2006

DK05: Açık Yönetişim / Open Governance

Scroll down for English

22 Haziran 2010 Salı, 19:00-21:00
Garanti Galeri – Platform Garanti

İstiklal Caddesi 115, Beyoğlu İstanbul

Katılımcılar:
Fırat Genç (Helsinki Yurttaşlar Derneği)
Sebastian Lütgert
Özgür Uçkan

Bilgi toplama ve dağıtma altyapıları bireylerin mahremiyetini delerken yönetimlerin veya “sistemlerin” mahremiyetine dokunmuyor. Bir yönetim kendi kendine şeffaflaşabilir mi? Şu anda şeffaflaşması için neler yapılıyor, gelecek için neler yapılabilir?

Fırat Genç Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü-Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nde doktora öğrencisidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programından Hareketi ‘Yapmak’: Karşıt-Küreselleşme Hareketinin Özgün Mekânları Olarak Sosyal Forumlar Üzerine Bir Çalışma adlı teziyle 2006 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Halen neoliberal kentleşme pratiklerinde devlet-sermaye ilişkisini irdelediği doktora tezi üzerinde çalışmakta. Gündelik hayatta milliyetçi pratikler üzerine Ferhat Kentel ve Meltem Ahıska ile birlikte yürüttüğü saha çalışması 2007 yılında ‘Milletin Bölünmez Bütünlüğü’: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler ismiyle kitaplaştırıldı. Giambattista Vico’da kadın, erkek ve aile kavramları üzerine Brunilda Pali ile birlikte kaleme aldığı iki makale Levent Yılmaz’ın derlediği 2008 tarihli Giambattista Vico ve Yeni Bilim’in Temel Kavramları adlı kitapta yer aldı.

Sebastian Lütgert Berlin ve Bombay’da yaşıyor. Yazar, programcı, ve sanatçı olarak çalışıyor. DaimlerChrysler (1999), Bootlab (2000-), Pirate Cinema (2004-), Amerikanische Botschaft (2005), Wiederaufbau für Kreditanstalt (2007) ve 0×2620 (2010-) eş-kurucusudur.

Özgür Uçkan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, yaratıcı endüstriler, enformasyon tasarımı ve yönetimi, iletişim tasarımı, tasarım yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde, Yeditepe Üniversitesinde bilgi ve inovasyon stratejileri konusunda lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi bilgi ekonomisi danışmanıdır. Türkiye Bilişim Vakfı bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları danışmanıdır. Dünya Bankası Enstitüsü’ne bağlı olarak Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü konusunda raportörlük yapmaktadır. İstanbul Ticaret Odası Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi bünyesinde kurulan Bilişim İhtisas Komitesi üyesidir. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra, çeşitli kurum, kuruluş ve firmalara yönelik düzenli veya proje temelli olarak bilgi ekonomisi, iletişim stratejisi ve iş geliştirme danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Finans Ensitüsü’nde kurumsal eğitim hizmeti vermektedir. Ekonomi, sosyal ve kamusal alan, politika, kültür, elektronik iletişim ve kurumsal iletişim konularında araştırma, raporlama ve organizasyon çalışmaları yapmaktadır. Çeşitli dergilerde ve internet yayınlarında politika, insan bilimleri, medya, enformatik, kent planlaması, ekonomi, internet ve hukuk, kültür ve sanat konularında düzenli olarak makaleler yayınlamakta, çeviriler yapmakta ve kitap, rapor vb. yayınlarda bulunmaktadır. Nisan 2003’de Literatür Yayınları’ndan “E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye” adlı kitabı yayınlanmıştır. Haftalık bilgi teknolojileri dergisi “Bthaber”de köşe yazarıdır.

Düğümküme Toplantıları, odağında sanat, çevresinde sivil toplum ve teknoloji olan yeni bir tartışma dizisidir. Güncel sanat ile hayatımıza yeni gerçeklikler getiren güncel teknolojileri ve ilgili sivil toplum konularını karşı karşıya getirmeyi amaçlar.

http://dugumkume.org/dk05

Önceki toplantılar:

DK04: Gerçekliğin Sürümleri, 18 Mayıs
Banu Cennetoğlu, Lola Schulmann (Migreurop), Cemil Türün (Yoğurt Teknolojileri)
http://dugumkume.org/dk04

DK03: Dağıtık Kimlik, 20 Nisan
.-_-., Tunç Topçuoğlu, Serkan Zihli
http://dugumkume.org/dk03

DK02: Melez Kamusal Mekan, 6 Nisan
Can Altay, Akın İdil (Valensas Tekonoloji Hizmetleri), Mücteba Kılıç (Genç Siviller)
http://dugumkume.org/dk02

DK01: Dağıtık İş, 3 Mart
Karen Verschooren (Z33 Sanat Merkezi), Emel Kurma (Helsinki Yurttaşlar Derneği), Hasan Yalçınkaya (Pilli)
http://dugumkume.org/dk01
http://dugumkume.org/dk01-video

- – - – - – - – - – - – - – - – - – -

DK05: Open Governance

June 22, 2010 Tuesday, 19:00-21:00
Garanti Galeri – Platform Garanti

Istiklal Caddesi 115, Beyoglu Istanbul

Fırat Genç (Helsinki Citizens’ Assembly)
Sebastian Lütgert
Özgür Uçkan

While the infrastructures that gather and disseminate information violate personal privacy, privacy of governance structures and “systems” remains intact. Can governance self-impose transparency? What is being done at the moment to this end and what can be done for the future?

Fırat Genç is a Phd student at Boğaziçi University Atatürk Institute-Department of Modern Turkish History. After completing İstanbul University Department of Economy, he graduated from İstanbul Bilgi University MA in Cultural Studies in 2006 with a thesis ‘Making’ The Movement: A Case Study on the Social Forums as Peculiar Spaces of the Counter-Globalization Movement. With Ferhat Kentel and Meltem Ahıska did a field work titled “Nationalist Practices in Daily Life” which was published as “The Indivisible Unity of the Nation: Nationalism(s) that Tear Us Apart in Democratization Process” in 2007. He contributed to Levent Yilmaz’s book “Giambattista Vico ve Yeni Bilim’in Temel Kavramları” in 2008.

Sebastian Lütgert lives in Berlin and Bombay. Works as a writer, programmer, and artist. Co-founder of DaimlerChrysler (1999), Bootlab (2000-), Pirate Cinema (2004-), Amerikanische Botschaft (2005), Wiederaufbau für Kreditanstalt (2007) and 0×2620 (2010-).

Özgür Uçkan teaches at Istanbul Bilgi University Communication Faculty, knowledge economy, network economy, innovation economy, creative industries, urban economics, information design & management, communication design related subjects at undergraduate and graduate degree. He teaches also knowledge & innovation management strategies at Yeditepe University MBA programme. His professional activities consist mainly in consultancy and project management services. He is knowledge economy consultant of Turkish Exporters Assembly (TIM), the umbrella organization of Turkish exporter unions. He is senior advisor of Turkish Informatics Foundation (TBV) on ICT and information society related policy subjects. He reports about ICT industry related subjects to the World Bank Institute. He is member of the Special ICT Commission of Istanbul Chamber of Commerce. He works as a project-based advisor on different areas such as economy, social and public domain, politics, culture, electronic communication and corporate communication within different national and international organizations, companies, institutions and NGOs. He published several books, articles, papers and reports about economics, politics, human sciences, ICT, culture and art. He is columnist at BThaber, a nationwide weekly information technologies magazine.

Düğümküme Meetings is a new discussion series that aims to confront contemporary art by considering its relationship to rapidly developing technologies in the context of civil society issues.

http://dugumkume.org/dk05

Previous meetings:

DK04: Versions of Reality, May 18
Banu Cennetoğlu, Lola Schulmann (Migreurop), Cemil Türün (Yoğurt Teknolojileri)
http://dugumkume.org/dk04

DK03: Distiributed Identity, April 20
.-_-., Tunç Topçuoğlu, Serkan Zihli
http://dugumkume.org/dk03

DK02: Hybrid Public Space, April 6
Can Altay, Akın İdil (Valensas Technology Solutions), Mücteba Kılıç (Genç Siviller)
http://dugumkume.org/dk02

DK01: Distributed Work, March 3
Karen Verschooren (Z33 Art Center), Emel Kurma (Helsinki Citizens’ Assembly), Hasan Yalçınkaya (Pilli Network)
http://dugumkume.org/dk01
http://dugumkume.org/dk01-video

Etiketler

,

1 Yorum

  1. Tevfik Fikret Bakan

    İlkkez katılma fırsatı bulduğum Düğümküme etkinliği idi. Çok verimli geçtiğini söylemek isterim.

    Kafamdaki en önemli sorulardan birine cevap bulmamı sağladı.
    Bir kaç yıl önce Clay Shirky bir videosunda şöyle diyordu “Matbaanın icatının sonuçlarını görmemiz 300 yıl sürdü ve imparatorlukların yerine ulus devletlerin kurulmasını tetikledi. Internetin sonuçlarını görmemiz ise 50 yıl sürer demişti. Dünkü seminerde Özgür Uçkan Hocamız ulus devletlerin dönüşüm süreçlerini, ağ devlet modelini ve taze fikirlermiş gibi dayatılan yeni kamu yönetimi modellerini çok güzel örnekleriyle açıkladı.

    Sunumu için Hocamıza ve organizasyon için Düğümküme ekibine buradan teşekkür etmek isterim.

Yorum Yaz