13.05.2010

DK04: Gerçekliğin Sürümleri

DK04: Gerçekliğin Sürümleri / Versions of Reality

Scroll down for English

18 Mayıs 2010 Salı, 19:00-21:00
Garanti Galeri – Platform Garanti

İstiklal Caddesi 115, Beyoğlu İstanbul

Katılımcılar:
Banu Cennetoğlu
Lola Schulmann (Migreurop)
Cemil Türün (Yoğurt Teknolojileri)

Bugünkü ağlı bağlı internetli dünyada kopyalar ve türevler giderek asıl olanları bastırıyor. Sadece kültürel nesnelerin orjinalliği değil olayların veya süreçlerin gerçekliği de ani sapmalara maruz. Üretimin aşırılığı, türevlerin çokluğu, ve enformasyonun yayılma hızı “orjinal” olanın birincilliğini bastırabiliyor. Bir şeyin aslı ile türevleri arasındaki hiyerarşik fark önemsizleşiyor. Esasında tek bir gerçekliğin, orjinallerin, türevlerin ya da kopyaların olmadığı ama sadece sürümlerin olduğu bir zamandayız. Aşırı üretimin problem değil tersine kültürel ekosistemin doğası olduğu bu koşullarda nasıl yaratıcı kalmayı sürdürebiliyoruz, nasıl yolumuzu buluyoruz? Bir kısmı saklı bir kısmı su yüzündeyken, gerçekliğin farklı sürümleriyle nasıl uğraşıyoruz?

Düğümküme Toplantıları, odağında sanat, çevresinde sivil toplum ve teknoloji olan yeni bir tartışma dizisidir. Güncel sanat ile hayatımıza yeni gerçeklikler getiren güncel teknolojileri ve ilgili sivil toplum konularını karşı karşıya getirmeyi amaçlar.

http://dugumkume.org/dk04

Banu Cennetoğlu (1970, Ankara) fotoğraf, yerleştirme ve basılı malzemeyi kullanan işler üretiyor. Sosyopolitik açıdan ortaya çıkan belirsizlik, bu belirsizliğin görsel kayıt edilebilirliliği ve fotoğrafın belgeleme sorunu üzerine çalışıyor. Psikoloji lisansından sonra Paris’de fotoğraf eğitimi aldı. 1996-2002 yıllarında New York’da yaşadı. 2002 -2004 yılları arasında Amsterdam Rijksakademie’de misafir sanatçı olarak araştırmalarını sürdürdü. 2006 yılında Istanbul’a döndü ve BAS adlı, sanatçı kitapları ve basılı malzeme odaklı oluşum/mekanı başlattı. Son dönem sergileri arasında 53. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 5.Berlin Bienali, 10. Istanbul Bienali, 1. Atina Bienali, Brave New Worlds/ Walker Art Center, Wherever You Go/San Fransisco Art Institute bulunmaktadır. Istanbul’da yaşamaktadır.

Lola Schulmann (1985) Migreurop üyesidir. Sorbonne Üniversitesi’nde tarih ve siyasi bilimler okudu ve Avrupa Çalışmaları alanında master yaptı. Migreurop Network ile Türkiye ve Balkan ülkelerinde göçmenlik üzerine araştırma yapıyor. Türkiye’de Migreurop ve HCA/RASP ile Yunanistan-Türkiye sınırında göçmenlik, göz altına alma, ve Frontex konularında çalışıyor. Schulmann Avrupa Göçmen Haritası (ed.Armand Colin)’na katkıda bulunmuştur.

Cemil Türün şu anda Yoğurtistan adlı projenin kurucu genel müdürü. Bu proje ile kapitalist ekonominin arkasından, insanoğlunun internet’li bir alternatifi olup olmadığı denemeye alınacak. İnternet ile ilgili bir çok ilki Cemil ve arkadaşları ülkemizle tanıştırmıştı ya da burada üretmişti. Kültürle teknoloji ilişkisi konusunda uzun zamandır düşünür ve dinleyen olursa bu konuda yüksek lisans dersleri verir.

Görsel: İran’ın uzun menzilli füze denemelerini gösteren 4 roketli fotoğraf 7 Haziran 2008′de İran Sepah Haber Ajansı tarafından dağıtıldı. New York Times dahil çeşitli kitlesel medya kanallarında yayınlandıktan sonra fotoğraftaki kırmızıyla işaretli iki alanın turuncuyla işaretli iki alandan kopyalandığı anlaşıldı. (İllüstrasyon New York Times, fotoğraf Agence France-Presse)

Önceki toplantılar:

DK03: Dağıtık Kimlik, 20 Nisan
.-_-., Tunç Topçuoğlu, Serkan Zihli
http://dugumkume.org/dk03

DK02: Melez Kamusal Mekan, 6 Nisan
Can Altay, Akın İdil (Valensas Tekonoloji Hizmetleri), Mücteba Kılıç (Genç Siviller)
http://dugumkume.org/dk02

DK01: Dağıtık İş, 3 Mart
Karen Verschooren (Z33 Sanat Merkezi), Emel Kurma (Helsinki Yurttaşlar Derneği), Hasan Yalçınkaya (Pilli)
http://dugumkume.org/dk01
http://dugumkume.org/dk01-video


- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

DK04: Versions of Reality

Participants:
Banu Cennetoğlu
Lola Schulmann (Migreurop)
Cemil Türün (Yoğurt Technologies)

As an ever-expanding network of material is uploaded to the internet where copies and derivatives increasingly take precedent over “originals”, not only the originality of cultural objects, but also the reality of incidents and processes are subject to instant modification. The formal hierarchy between the original / real and their modifications disappears. It seems that we exist in a time where there is no single reality, no originals and no derivatives; just a myriad of versions. How can we maintain a level of critical creativity in an ecosystem where overproduction is not a problem but a norm? And, how can we deal with multiple versions of reality when some of them have become nothing more than façades, while others are purposely hidden?

Düğümküme Meetings is a new discussion series that aims to confront contemporary art by considering its relationship to rapidly developing technologies in the context of civil society issues.

http://dugumkume.org/dk04

Banu Cennetoğlu (1970, Ankara) works with photography, installation and printed matter. Her work deals with the visual interpretation and possible ‘documentation’ of uncertainty within the visible occurrences in politically, socially, and economically charged situations. After having a B.A in Psychology, she studied photography in Paris. Between 1996-2002 she lived and worked in New York City. Between 2002-2003 she was an artist in residence at the Rijksakademie, Amsterdam. In 2006 she initiated BAS, a project space focusing on artist books and printed matter. Her recent exhibitions include 53rd Venice Biennial, The Pavilion of Turkey, 5th Berlin Biennial, 10th Istanbul Biennial, 1st Athens Biennial, Brave New Worlds/ La Coleccion Jumex and Walker Art Center and Wherever You Go/San Francisco Art Institute. She lives and works in İstanbul.

Lola Schulmann, born in 1985, Migreurop’s member. She has studied history and political science in Paris I -La Sorbonne and has a master degree on european studies. She is doing researches for Migreurop network on readmission agreement in Balkans countries and in Turkey. In Turkey, in collaboration between Migreurop and HCA/RASP she is working on the Greek-Turkish border: readmission agreements, detention and Frontex. She has contributed to the “Atlas des migrants en Europe” (ed.Armand Colin).

Cemil Türün is the CEO of Yogurtistan, a global and open experiment on what should be coming after capitalism. Cemil’s previous life has been about making products and projects in the intersection of culture, technology and design. A pioneer of web technologies in Turkey, he was responsible for the first online game, first SMS marketing campaign, first 3D PC game etc. He teaches regularly at various Istanbul universities.

Image: In the four-missile version of the image released on July 7th, 2008 by Iran based Sepah News, and published by mass media including New York Times, two major sections (encircled in red) appear to closely replicate other sections (encircled in orange). (Illustration by The New York Times; photo via Agence France-Presse)

Previous meetings:

DK03: Distributed Identity, April 20th
.-_-., Tunç Topçuoğlu, Serkan Zihli
http://dugumkume.org/dk03

DK02: Hybrid Public Space, April 6th
Can Altay, Akın İdil (Valensas Technology Solutions), Mücteba Kılıç (Genç Siviller)
http://dugumkume.org/dk02

DK01: Distributed Work, March 3rd
Karen Verschooren (Z33 Art Center), Emel Kurma (Helsinki Citizens’ Assembly), Hasan Yalçınkaya (Pilli Network)
http://dugumkume.org/dk01
http://dugumkume.org/dk01-video


Etiketler

, , , , , , , , ,

Yorum Yaz