16.04.2010

Düğümküme Toplantıları 03: Dağıtık Kimlik

DK03: Dağıtık Kimlik / Distributed Identity

Scroll down for English.

20 Nisan 2010 Salı, 19:00-21:00
Garanti Galeri – Platform Garanti
İstiklal Caddesi 115, Beyoğlu İstanbul

Katılımcılar:
.-_-.
Tunç Topçuoğlu
Serkan Zihli

Çok sayıda ve boyutta kimlik bilgisi türlü enformatik ortamlarda dolaşırken, bu durum bir uçta “Yes Men” gibi aktivist sanatçılar tarafından sistemin düzenini bozmak için kullanılıyor, diğer uçta vize işlemlerinden göçmen yönetişimine toplumsal denetimin bir aracı haline geliyor. Vatandaşlık numarası, sayısal hafızalı kimlik kartları, banka / kredi sistemi, internetin sosyal ağlar üzerinden ticarileşmesi gibi etkenler kayıtlı kimlik bilgileri üzerinden tanımlanmamıza neden oluyor. Ancak özellikle sayısal sanal ortamlar aynı zamanda çok-kullanımlı kimlik, anonimlik, görünmezlik, gayri-meşruluk gibi kimliksizleştirme taktikleriyle kayıt dışı olabilmeyi de beraberinde getiriyor. “Kimlik” farklı ortamlarda tekrar tekrar yeniden kurgulanabiliyor. Kimliğin bu gayri-merkezi dağıtık yapısının yarattığı yeni gerçekliklere nasıl tepkiler veriyoruz?

Düğümküme Toplantıları odağında sanat, çevresinde sivil toplum ve teknoloji olan yeni bir tartışma dizisidir. Güncel sanat ile hayatımıza yeni gerçeklikler getiren güncel teknolojileri ve bunlarla ilgili sivil toplum konularını karşı karşıya getirmeyi amaçlar.
http://dugumkume.org/dk03

Önceki toplantılar:

DK02: Melez Kamusal Mekan, 6 Nisan – http://dugumkume.org/dk02
Can Altay, Akın İdil (Valensas Teknoloji Hizmetleri), Mücteba Kılıç (Genç Siviller)
video: http://dugumkume.org/dk02-video

DK01: Dağıtık İş, 3 Mart – http://dugumkume.org/dk01
Karen Verschooren (Z33 Sanat Merkezi), Emel Kurma (Helsinki Yurttaşlar Derneği), Hasan Yalçınkaya (Pilli Network)
video: http://dugumkume.org/dk01-video

Görsel: Luther Blissett‘in “resmi” portresi, 1994, Andrea Alberti & Edi Bianco.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Participants:
.-_-.
Tunç Topçuoğlu
Serkan Zihli

Personal identity data flows through a multiplicity of government and corporate information systems every day. Our activities are constantly being legitimized through social security numbers, chip enabled ID cards, banking/credit systems and commercial developments within the internet that involve social networks, etc. While this condition is exploited by activist artist groups such as The Yes Men who endeavor to find holes in such infrastructures, ultimately these systems enable increasing forms of social control that include visa processing and immigration governance. But, we can argue that it is still possible to perform ‘off the record’ by assuming tactics of multi-use identity, anonymity, or invisibility to allow our identities to be recomposed again and again in a variety of accessible hierarchies. The question to be raised in respect to such activities is: how do we react to the new realities generated by decentralized and distributed natures of identity?

Düğümküme Meetings is a new discussion series that aims to confront contemporary art by considering its relationship to rapidly developing technologies in the context of civil society issues.
http://dugumkume.org/dk03

Previous meetings:

DK02: Hybrid Public Space, April 6th – http://dugumkume.org/dk02
Can Altay, Akın İdil (Valensas Technology Solutions), Mücteba Kılıç (Genç Siviller)
video: http://dugumkume.org/dk02-video

DK01: Distributed Work, March 3rd – http://dugumkume.org/dk01
Karen Verschooren (Z33 Art Center), Emel Kurma (Helsinki Citizens’ Assembly), Hasan Yalçınkaya (Pilli Network)
video: http://dugumkume.org/dk01-video

Image: “Official” portrait of Luther Blissett, 1994, Andrea Alberti & Edi Bianco.

Etiketler

, , , , , , , ,

Yorum Yaz