24.03.2010

Düğümküme Toplantıları 02: Melez Kamusal Mekan

DK02. Melez Kamusal Mekan / Hybrid Public Space

6 Nisan 2010 Salı, 19:00-21:00
Garanti Galeri – Platform Garanti
İstiklal Caddesi 115, Beyoğlu İstanbul

Katılımcılar:
Can Altay
Akın İdil (Valensas Teknoloji Hizmetleri)
Mücteba Kılıç (Genç Siviller)

Kamusal mekan bugün iki biçimde melezleşiyor: 1) ortam aynı anda hem fiziksel hem sanal deneyimlenebiliyor, 2) idaresi aynı anda kamusal, özel, ve sosyal olabiliyor. Mobil internet uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ve iletişim teknolojilerinin kent altyapısına karışmasıyla kent dokusu üstünde ikinci bir sanal / enformatik doku oluşuyor. “Aydınlanmanın” kamusal mekan anlayışı olan geniş meydanlardan ya da post-modern kamusal mekanı irdeleyen özelleşmeden, alışveriş merkezi örneğinden ötesi var. Melez kamusal mekanlar bizi ne tür yeni gerçekliklerle karşı karşıya bırakıyor, nasıl tepkiler veriyoruz? Hiper-yerel durumların yarattığı yeni ortak değerler (“commons”) bireysel ve sosyal yaratıcılığı nasıl etkiliyor?

Düğümküme Toplantıları, odağında sanat, çevresinde sivil toplum ve teknoloji olan yeni bir tartışma dizisidir. Güncel sanat ile hayatımıza yeni gerçeklikler getiren güncel teknolojileri ve ilgili sivil toplum konularını karşı karşıya getirmeyi amaçlar. http://dugumkume.org/dk02
Toplantılardan ilki olan “DK01. Dağıtık İş / Distributed Work” 2 Şubat tarihinde Brüksel Z33 Sanat Merkezi’nden Karen Verschooren, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Emel Kurma ve Pilli Network eş-kurucusu Hasan Yalçınkaya’nin katılımıyla gerçekleştirildi. 2 Şubat toplantısı “http://dugumkume.org/dk01-video“da izlenebilir.

Düğümküme Toplantıları boyunca bir tartışmalı-oylama sistemi kullanılıyor. Daha fazla bilgi almak ve kullanmak için kayıt olunuz: http://kopublik.com/entities/5

* Görsel: Map 2006-2009, Aram Bartholl

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Participants:
Can Altay
Akın İdil (Valensas Technology Solutions)
Mücteba Kılıç (Genç Siviller)

Our public space today is hybrid in two ways: 1) its environment is both physical and virtual, 2) its management is public, private and community-based at the same time. With the adoption of mobile internet applications and the use of information technologies in the city infrastructure we have a new digital skin layered over the urban materiality. We are moving away from the Enlightenment concept of public space as large squares or post-modernist public space as privately owned shopping malls. What kind of new realities we confront in these hybrid public spaces? How do we react to that? How do the new commons configured by the hyper-local spaces effect social and individual creation?

Düğümküme Meetings is a new discussion series that aims to confront contemporary art by considering its relationship to rapidly developing technologies in the context of civil society issues. http://dugumkume.org/dk02 The first meeting DK01 titled ‘Distributed Work’ took place on February 3rd with the participation of Karen Verschooren, curator from Z33 Art Center Brussels, Emel Kurma, director of Helsinki Citizens’ Assembly, and Hasan Yalçınkaya, co-founder of Pilli Network. The video documentation can be viewed here http://dugumkume.org/dk01-video

We will be using a new consensus-voting tool during the discussions. Please use the link below to sign up and get more info. http://kopublik.com/entities/5

* Image: Map 2006-2009, Aram Bartholl

Etiketler

, , , ,

Yorum Yaz