29.05.2009

Dersimiz Güncel Sanat

dersimiz-guncel-sanat

Dersimiz Güncel Sanat; 2008 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nde Azra Tüzünoğlu tarafından gerçekleştirilen sanat sosyolojisi derslerine paralel olarak, üniversite dersliklerinde, öğrencilerin ve okul dışından sanatsever dinleyici/izleyicilerin katılımına açık olan konuşmaların bildirilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitapta; yayın için hazırlanan yeni metinler ve bildiri olarak sunulmayan ama temel tartışmasını konuşmalardan alan yazılar bulunmaktadır.

Ahmet Atıf Akın, Orton Akıncı, Ali Miharbi, ve ben Yeni Medya ve İşlemsel Sanat konusunda katkıda bulunduk. Daha sonra Düğümküme yorumlarında gelişen tartışmalar da kitaba eklendi (bkz Yeni Medya mı İşlemsel Sanat mı Kime Ne?).

Bugün (29 Mayıs Cuma) OUTLET‘de saat 19:00 Book Launch yapılacak. Ayrıca kitabı Robinson, Pandora, İdeefixe gibi kitabevlerinden edinebilirsiniz.

dersimiz-guncel-sanat-flyer

Outlet İhraç Fazlası Sanat, “Dersimiz Güncel Sanat” isimli ilk yayınını gururla sunar.
Dersimiz Güncel Sanat; 2008 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nde Azra Tüzünoğlu tarafından gerçekleştirilen sanat sosyolojisi derslerine paralel olarak, üniversite dersliklerinde, öğrencilerin ve okul dışından sanatsever dinleyici/izleyicilerin katılımına açık olan konuşmaların bildirilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitapta; yayın için hazırlanan yeni metinler ve bildiri olarak sunulmayan ama temel tartışmasını konuşmalardan alan yazılar bulunmaktadır.
Geçtiğimiz sezon gerçekleşen konuşmalara, güncel sanat ortamından, alanının en yetkin isimleri davet edildi. Şener Özmen, Erden Kosova, Haldun Dostoğlu, Saruhan Doğan, Evrim Altuğ bunlardan yalnızca birkaçıydı.. Kimi zaman davet edilen konuşmacılara önceden sorular hazırlanıp gönderilirken, kimi zaman da, moderatörler davet edilerek, tartışmayı yönlendirmeleri istendi. Çoğu zaman birbirleriyle farklı fikirlere, dünya görüşlerine sahip kişi ve grupların aynı masada oturmaları istendi. Sunumlardan sonra her bir konu salondaki katılımcıların soruları doğrultusunda derinlemesine tartışıldı ve tüm konular tartışma kayıtları ile birlikte çözülüp yayına hazırlandı.

On hafta boyunca davet edilen kişi ve kolektifler bazen konuşma ve tartışma şeklinde, bazen internet ortamından tartışmaya online katılarak, bazen de performans şeklinde sunumlarını gerçekleştirdiler. Türkiye sanat ortamı içindeki benzerlik, ayrışma ve çatışmaların görünür olduğu bu sunumlar, kimi zaman genel bir panorama çizmenin ötesine geçerek hararetli tartışmalara zemin hazırladı. Sanatçı grubu ile sanatçı bünyesi arasındaki anlam-yapı ayrılığı, yeni medya sanatları ile işlemsel sanatlar ayrımı ya da “New York’ta yaparsan her yerde yaparsın” başlığının yarattığı tartışma bunlardan sadece birkaçı.. Bazı konuşmaların tartışma dozu o kadar yükseldi ki, derslikleri terk edenler oldu. Bazı dinleyiciler, konuşmacılardan daha çok söz aldılar, bazılarında ise, büyük bir sessizlik hâkimdi.
Amacımız, karşılıklı bir etki alanı yaratarak, hem güncel sanat tartışmalarını üniversiteye taşımak ve tartışma alanı genişletmek ve çeşitlendirmek, hem de güncel sanat aktör ve takipçilerini genç zihinlerle buluşturup yeni enerjiler doğmasına ön ayak olmaktı. Yayın, amacını aşarak, alanla ilgilenenler için bir döneme ait tartışmaların derlemesine dönüştü.

Dersimiz Güncel Sanat kitabı, hatırlamaya/kaydetmeye dönük bir bellek kitabıdır. Kitabın alana ilgi duyanlar için bir başvuru kitabı olması hedeflenmektedir.
Outlet//İhraç Fazlası Sanat, yıl boyunca hazırladığı sergilerin yanısıra, eksikliği çokça hissedilen teorik-kuramsal alanda kitaplar çıkarmayı sürdürecektir.
Dersimiz Güncel Sanat kitabına, Robinson, Pandora, İdeefixe gibi kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.

Dersimiz Güncel Sanat

Yayına Hazırlayan:
Azra Tüzünoğlu

Yazarlar:
Şener Özmen, Erden Kosova, Haldun Dostoğlu, Saruhan Doğan, Evrim Altuğ, Banu Cennetoğlu, Elmas Deniz, Osman Bozkurt, Didem Özbek, Çelenk Bafra, Burcu Pelvanoğlu, Burak Delier, Marcus Graf, Serhan Ada, Ezgi Bakçay, Burak Arıkan, Ali Miharbi, Ahmet Atıf Akın, Orton Akıncı, Adnan Yıldız, Borga Kantürk, Esra Sarıgedik, Ayça İnce, HaZaVuZu, :mentalKLINIK, Seçil Yersel

Tasarım: Murat Tosyalı
Redaksiyon: Zehra Durmuş, Amira Akbıyıkoğlu
ISBN: 978-605-60677-0-9
Outlet Güncel Sanat Dizisi-1
Mayıs 2009, 144 Sayfa

İlgili Düğümküme Yazıları:

Etiketler

, , ,

Yorum Yaz